นโยบายความเป็นส่วนตัว

หจก.ไอที โฟน ซิสเต็ม คุ้มครองความเป็นส่วนตัวของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าของบริษัทฯ จะได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัย ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกทุกๆ ท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและจะไม่ได้รับอนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อผลประโยชน์ใดๆ นอกจากเพื่อใช้ศึกษาพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของเราให้ตรงกับความต้องการของสมาชิกมากขึ้นเท่านั้น

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ การที่ท่านใช้บริการของบริษัทฯ ถือว่าท่านยินยอมผูกพันตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ในการที่ท่านจะรับทราบถึงรายละเอียดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ จะมีรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้

บริษัทฯ มีความประสงค์ให้เว็บไซต์ของบริษัทฯ ฯ เป็นที่ชื่นชอบของท่านในการใช้บริการบนอินเตอร์เน็ต บริษัทฯ จึงจัดหาข้อมูล การให้บริการ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ท่านสนใจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของท่านเมื่อท่านลงทะเบียนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นสมาชิก ในระหว่างที่ท่านลงทะเบียนสมาชิกของบริษัทฯ เช่น ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวของบริษัทฯ บริษัทฯ จะถามชื่อ ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ของถนน รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวนี้ทำให้บริษัทฯ สามารถแยกแยะความแตกต่างของท่านออกจากผู้ใช้บริการรายอื่นๆ และหากท่านให้ข้อมูลกับบริษัทฯ มากเท่าใด บริษัทฯ ก็สามารถให้บริการท่านได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

นอกจากขั้นตอนการลงทะเบียนสมาชิกแล้ว บริษัทฯ อาจจะถามข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเพิ่มเติมในเวลาอื่น รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เมื่อท่านเข้าร่วมในรายการโปรโมชั่น ที่สนับสนุนโดย บริษัทฯ และ/หรือหุ้นส่วนอื่น เมื่อท่านได้ตกลงซื้อขายหรือเมื่อท่านใช้บริการอำนวยความสะดวกของบริษัทฯ การที่บริษัทฯ ได้เพิ่มจำนวนและประเภทของบริการอย่างต่อเนื่อง ท่านย่อมสามารถเลือกที่จะใช้บริการต่างๆ ที่บริษัทฯ นำเสนอท่านได้อย่างเต็มที่หากท่านเลือกที่จะลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทฯอาจมีการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ “ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้” โดยอาจเป็นข้อมูลทางเทคนิคหรือข้อมูลทางด้านประชากรเช่นอายุ สถานที่ เพศหรือความสนใจของคุณ ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้จะไม่ระบุตัวคุณเอง ได้แก่

– Internet Protocol (IP) — ที่อยู่ IP ของคุณคือตัวเลขที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์เชื่อมกับอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ทราบว่าจะส่งข้อมูลไปที่ใหน — เช่นหน้าเว็บที่คุณดู

– Cookie (คุกกี้) — “คุกกี้” คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่อาจถูกใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนไซต์ ตัวอย่างเช่นเมื่อมีคนเข้าชมหน้าเว็บไซต์ คุกกี้จะถูกเก็บไว้บนเครื่องของผู้ใช้ (หากผู้ใช้ยอมรับคุกกี้) หรือจะอ่านหากผู้ใช้มีการเยี่ยมชมเว็บไซต์ก่อนหน้านี้ คุณอาจจะตั้งเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่เพื่อแจ้งให้คุณทราบหากคุณได้รับคุกกี้หรือคุณอาจเลือกที่จะบล็อกคุกกี้ด้วยเบราว์เซอร์ของคุณ แต่หากคุณดำเนินการดังกล่าว คุณอาจจะไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะส่วนบุคคลที่ร่วมสนุกโดยผู้ใช้อื่นกับเว็บไซต์ของเรา คุกกี้บางส่วนเราอาจใช้คุกกี้แบบแฟลชหรือคุกกี้ Adobe ซึ่งไม่เป็นอันตราย อาจมีข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลและขึ้นอยู่กับเบราว์เซอร์ของคุณ คุกกี้เหล่านี้อาจจะไม่ถูกลบตามปกติเมื่อคุกกี้ของคุณถูกลบออก โปรดตรวจสอบเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อกำหนดตำแหน่งจัดเก็บประเภทของคุกกี้เหล่านี้และวิธีการลบออก • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ – เราอาจรวบรวมข้อมูลการลงทะเบียนหรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณหรือวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา เว้นแต่ข้อมูลนี้จะถูกเชื่อมโยงเข้ากับชื่อหรือที่อยู่ของคุณซึ่งจะไม่ถือว่าเป็นข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

จุดมุ่งหมายเบื้องต้นของบริษัทฯ ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล คือ ให้ผู้ใช้บริการของบริษัทฯ ได้รับบริการที่ดีจากเครือข่ายเว็บไซต์ที่บริษัทฯ จัดให้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อท่านลงทะเบียนข้อมูลในพื้นที่ใดๆ ของบริษัทฯ บนอินเตอร์เน็ต ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้โดยบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นๆ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ นี้ไม่ครอบคลุมถึงการรวบรวมข้อมูลใดๆ ที่อาจกระทำได้โดยผู้โฆษณา หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะไม่รับผิดใดๆ อันเนื่องมาจากการรวบรวมข้อมูลโดยบุคคลภายนอก

3. การเปิดเผยข้อมูลของท่าน

โดยทั่วไปบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สามารถใช้ระบุตัวท่านหรือติดต่อกับท่านได้ บริษัทฯ อาจจะให้ข้อมูลของท่านแก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดให้บริการที่ตรงกับความสนใจของท่านเท่านั้น ข้อมูลที่บริษัทฯ จัดให้นั้นจะไม่เป็นข้อมูลที่ทำให้บุคคลภายนอกสามารถทราบว่าเป็นท่านหรือติดต่อกับท่านได้ ในกรณีจำเป็นที่ต้องมีเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทฯ จะมีการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า ท่านรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะได้รับการเปิดเผยได้ เมื่อบริษัทฯ เชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยเช่นนั้นเป็นกรณีจำเป็น เพื่อ :

(1) ปฏิบัติการให้เป็น ไปตามกฎหมาย
(2) บังคับหรือปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงของผู้ใช้บริการของบริษัทฯ หรือ
(3) คุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัทฯ หรือของผู้ใช้บริการของบริษัทฯ